link1
Enter Ulaz
 Menu
 
 

News


 
Linkovi

Vijeće Minstara BiH
www.vijeceministara.gov.ba

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
www.mvteo.gov.ba

Investment Guarantee Agency
www.igabih.com

Uprava za indirektno oporezivanje BiH
www.uino.gov.ba

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska Komora BiH
www.komorabih.com

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine
www.bhas.ba

Centralna Banka Bosne i Hercegovine
www.cbbh.gov.ba

Agencija za osiguranje depozita BiH
www.aod.ba

Agencija za promociju stranih investicija
www.fipa.gov.ba

Agencija za privatizaciju Federacije BiH
www.apf.com.ba

Vlada Republike Srpske
www.vladars.net

Direkcija za privatizaciju Republike Srpske
www.rsprivatizacija.com

Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske
www.sec.rs.ba

Privredna Komora Republike Srpske
www.komorars.ba

Poreska uprava Republike Srpske
www.poreskaupravars.org

Vlada Federacije BiH
www.fbihvlada.gov.ba

Federalno Ministarstvo finansija
www.fmf.gov.ba

Agencija za bankarstvo Federacije BiH
www.fba.ba

Privredna-Gospodarska Komora Federacije BiH
www.kfbih.com

Porezna Uprava Federacije BiH
www.pufbih.ba

EC - European Commission Delegation in BiH
www.delbih.cec.eu.int

The Private Enterprise Partnership for Southeast Europe (PEP-SE)
www.ifc.org/pepse

Investitor.ba
www.investitor.ba

Web portal Posao.ba
www.posao.ba
Povratak na osnovnu
Print

Herzegov. municipalities

Herzegovina Neretva Canton
City of Mostar
Čapljina Municipality
Čitluk Municipality
Jablanica Municipality
Konjic Municipality
Neum Municipality
Prozor - Rama Municipality
Ravno Municipality
Stolac Municipality

West Herzegovina Canton
Grude Municipality
Ljubuški Municipality
Posušje Municipality
Široki Brijeg Municipality
Herzeg Bosnia Canton
Kupres Municipality
Livno Municipality
Tomislavgrad Municipality
The Republic of Srpska
Berkovići Municipality
Bileća Municipality
Gacko Municipality
East Mostar Municipality
Nevesinje Municipality
Trebinje Municipality

Opinion poll
Menadžeri naših tvrtki trebaju edukaciju iz sljedeće oblasti:

Pruanje usluga kupcima
Razvoj zaposlenih
Pregovaranje
Rješavanje problema
Strateško planiranje
Upravljanje stresom
Izbor kadrova


Service info
Fairs
Exchange rates
     
© REDAH - Regional Economic Development Agency 2007.
This web page was completed with the help of the European Union. The content of this web page is the sole responsibility of REDAH
and can in no way be taken to reflect the views of the European Union